Încălzire prin pereți

Margas Instal: Sisteme de încălzire-răcire în pereți și plafon

Încălzire prin pereți / Răcire prin pereti REHAU  – sistemul uscat de montare

Atunci când vorbim despre controlul temperaturii într-o încăpere, luând în considerare confortul și costul, sistemul umed (tencuit) Rehau este cu adevărat avantajos, întrucât acesta poate avea dublă utilizare: atât pentru plafon cat și pentru pereți, pentru încălzire sau răcire. Dacă este necesară răcirea, plafoanele încăperii vor servi ca suprafețe de transfer termic. În modul de răcire, datorită coeficienților ridicați de transfer termic, este posibilă atingerea unei puteri de răcire impresionante. Când principala preocupare este încălzirea, suprafețele pereților sunt cele mai potrivite. Stratul subțire de tencuiala de acoperire face ca sistemul să fie foarte ușor de controlat.
Aplicațiile pentru plafon și perete pot fi folosite și împreună, în orice combinație, dar și separat.
Avantaje:
– Dublă utilizare: atât pentru plafon cat și pentru perete;
– Posibilități de îmbinare flexibilă a câmpurilor de încălzire;
– Dispunere rapidă și flexibilă a țevilor;
– Fixare sigură a țevilor;
– Grosime redusă a tencuielii de acoperire

Domeniile de utilizare:

Sistemele REHAU de încălzire prin pereți (plafon)/răcire prin pereți se pot utiliza în aproape toate tipurile de clădiri. Aceste sisteme pot fi utilizate atât ca sistem unic de încălzire/răcire cât și în completarea altor sisteme de încălzire.

Domeniile principale de utilizare a sistemelor REHAU de încălzire prin pereți/răcire prin pereți sau plafon cu sistem umed de montare sunt:
– clădirile de locuințe noi sau renovate – unde se utilizează separat sau în combinație cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseala;
– zonele de intrare din clădiri (holuri, antecamere);
– bai și saune – în completarea sistemelor REHAU de încălzire/răcire cu țevi prin pardoseala

Elemente ce intră în componența sistemului:
• Șină de fixare REHAU 10
• Trecere REHAU 10 x R1/2
• Curbă conducătoare REHAU de 90°
• Cârlig de ancorare dublu REHAU 10
• Niplu redus REHAU 17-10
• Niplu redus REHAU 20-10
• Niplu REHAU egal 10
• Manșon alunecător REHAU 10
• Teu REHAU 17-10-17
• Teu REHAU 20-10-20
Pot fi utilizate următoarele tipuri de Țevi REHAU :
• RAUTHERM S 20 x 2,0 mm că țeavă de legătură
• RAUTHERM S 17 x 2,0 mm că țeavă de legătură
• RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

Accesorii folosite:
• Țeavă de protecție 20 REHAU
• Țeavă de protecție 17 REHAU
• Țeavă de protecție 12/14 REHAU
• Benzi perimetrale REHAU

incalzire_in_pereti

Când montăm un astfel de sistem trebuie să ținem seama de tencuiala pereților:

Condiția esențială pentru funcționarea ireproșabilă a sistemului de încălzire prin pereți este execuția corectă a tencuielii.

Întrucât tencuiala sistemelor de încălzire/răcire prin pereți/plafon trebuie să aibă o conductibilitate termică bună, acestor sisteme nu le sunt sunt adecvate tencuielile termoizolante sau tratatate cu grund.

Pentru sistemele de încălzire în pereți/plafon sunt adecvate următoarele tipuri speciale de mortar de tencuit și lianți:
• Tencuieli speciale recomandate de producător precum tencuieli de lut sau argilă
• Ciment
• Var/ciment
• Ipsos/var
• Var

Pentru răcirea prin perete/plafon sunt adecvate doar mortarul de tencuit cu lianții:
• Var/ciment
• Ciment

Tencuielile de argilă se pot folosi doar în încăperi speciale în funcție de:
• Temperatura de funcționare a sistemului de răcire prin perete
• Umiditatea din încăpere
• Gradul de utilizare al încăperii
• Prelucrarea ulterioară a peretelui (finisajul)

Stratul suport al tencuielii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
• Omogen
• Rezistent
• Plan
• Cu forma stabilă
• Rugos și uscat
• Nehidrofob
• Absorbant uniform
• Fără impurități
• Cu o temperatura peste +5°C
Tratarea prealabilă a stratului suport al tencuielii

Tratarea prealabilă a stratului de sub tencuiala realizează legătură stabilă și durabilă dintre tencuiala și stratul suport. Modalitatea de tratare trebuie stabilită înainte de începerea lucrărilor de montaj. Tratarea prealabilă presupune următoarele operații:
• Îndepărtarea/protecția parților metalice cu risc de coroziune
• Îndepărtarea prafului
• Nivelarea golurilor
• Umplerea rosturilor, golurilor și fantelor
• Echilibrarea capacității de absorbție a staturilor suport cu capacitate diferită și/sau mare de absorbție (de ex. beton poros)
Aplicarea unui adeziv pe suprafețele etanșe și/sau cu capacitate redusă de absorbție (de ex. termoizolația de pe partea interioară a pereților exteriori)

Fixarea țevilor :
Fixarea țevilor de perete sau plafon se realizează cu șină de fixare REHAU 10, fabricată din polipropilenă rezistentă și stabilă. Placa de fixare a șinei este rezistentă la deformare și măsoară o grosime de 4 mm la o înălțime totală a sistemului de prindere de 13 mm.
Pasul de montaj prevăzut este de 2,55 cm și multipli de 2,5.
În zonele de curbare a țevilor, cârligul REHAU de ancorare dublă servește la fixarea sigură a țevii. Câmpurile de încălzire/răcire prin perete se execută cu țeavă RAUTHERM S cu diametru nominal de 10,2 x 1,1 mm.

Legătura la distribuitor se face cu ajutorul țevilor de racord RAUTHERM S de diametrele nominale 17 x 2,0 mm, respectiv 20 x 2,0 mm. Curba conducătoare REHAU de 90° din poliamid întărit cu fibre de sticla permite redirectionarea optimală, fără deviere a țevilor, de la nivel termic vertical în perete la nivel orizontal al conductelor de legătură.

În baza eclipsei de suspendare formate este posibilă o fixare absolut sigură. Câmpurile individuale de încălzire/răcire în perete/plafon se interconectează între ele în sistem Tichelmann pentru a forma circuitul de încălzire cu ajutorul teurilor, care se racordează la una din ieșirile distribuitorului. Pentru preluarea dilatației tencuielii(rostul de dilatație) se utilizează bandă perimetrală REHAU. Țevile de protecție au rolul de a permite trecerea conductelor de racord prin stratul de șapă până la distribuitor, prevenind astfel deteriorarea țevii.

Indicații de montaj pentru perete:

1. Fixarea dulapului REHAU pentru distribuitor
2. Montajul distribuitorului REHAU
3. Fixarea pe verticală a șinelor REHAU 10 în peretele portant la următoarele distanțe: între două sine: < 50 cm, între sine și coltul încăperii, respectiv capătul de început al câmpului de încălzire: cel puțin 20 cm, între punctele de ancorare a șinelor: < 20 cm 4. Cârligul de ancorare se dispune în șină de fixare 10 prin golul prevăzut 5. Țeavă RAUTHERM S se fixează în șina de fixare 10 și în cârligul de ancorare 6. Câmpurile de încălzire/răcire se dispun la pasul de pozare planificat 7. Eventuale țevi perpendicular separate se vor prinde în șină de fixare 10 (dacă este nevoie). 8. Fixarea curbei conducătoare de 90° la trecerea de la nivel vertical la nivel orizontal 9. Țevile de legătură se vor prinde în curbă conducătoare de 90° 10. Țevile de legătură se vor izola după caz 11. Racordarea țevilor de legătură la distribuitordistribuitor

Concepte de instalare

Se pot utiliza sistemele REHAU de încălzire prin pereți /răcire prin pereți:
• ca sistem complet, individual de încălzire/răcire
• în combinație cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseala

• în completarea încălzirii statice

Sistemele REHAU de încălzire/răcire completă prin pereți

Sistemele de încălzire/răcire prin pereți pot acoperi complet necesarul de căldură al clădirilor, îndeplinind cerințele de confort termic din zilele noastre. Cel mai bine pentru aceste sisteme de încălzire se pretează locuințele cu consum redus de energie.
Sistemele REHAU de încălzire prin pereți folosite în combinație cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseala sunt recomandate în zonele cu un necesar sporit de confort termic, cum ar fi:
• sufrageriile și camerele de zi,
• băile,
• saunele,
• alte încăperi cu umiditate ridicată
Sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pereți folosite în completarea încălzirii statice sunt ideale în cazul restaurării clădirilor. În această combinație sarcinile de baza vor fi acoperite de încălzirea/răcirea REHAU prin pereți iar sarcinile de vârf vor fi acoperite de corpurile statice.

Necesitați suplimentare de coordonare:

Pe lângă coordonarea obișnuită a lucrărilor de construcții, arhitectul/ proiectantul trebuie să ia următoarele măsuri:
• coordonarea între executantul sistemului de încălzire/răcire și executantul tencuielii: aceștia trebuie să fixeze împreună termenele de realizare a lucrărilor și să stabilească din timp dacă este necesară tratarea prealabilă a pereților pe care se va aplica sistemul de încălzire;
• trebuie prevăzut un timp suficient de uscare a tencuielii, pentru a se evita deteriorarea acesteia;
• stabilirea locurilor de amplasare a dulapurilor, vitrinelor și tablourilor.

Încălzirea/răcirea REHAU prin perete – sistemul uscat de montare

Sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată poate fi utilizat în spațiile industriale, de locuit și în încăperile de birouri cu un grad de umezeala inexistent sau redus.

Avantaje:
• Mânuire ușoară
• Încălzire rapidă
• Randament termic ridicat
• Efort minim de șpăcluire
• Zona de rupere pretrasata

Elemente ce intră în componența sistemului:
• Element de perete REHAU 1000×625
• Element de perete REHAU 2000×625
• Niplu REHAU egal 10
• Niplu redus REHAU 17-10, 20-10
• Înșurubare cu inel de strângere REHAU 10
• Manșon alunecător REHAU 10, 17, 20
• Trecere REHAU cu olanez
• Trecere REHAU cu filet exerior 10-R1/2
• Teu REHAU 17-10-17/20-10-20
Pot fi utilizate următoarele tipuri de Țevi REHAU :
• 17 x 2,0 mm
• 20 x 2,0 mm
• RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
• RAUTHERM S ca țeavă de legătură

Descrierea sistemului:

Sistemul de încălzire/răcire REHAU în perete cu montare uscată are ca bază plăci de ipsos realizate pe banda conform ÖNORM B 3410/ ÖNORM EN 520. Plăcile de ipsos cu fibre întărite nu conțin substanțe dăunătoare sănătății, nu au miros, sunt extrem de rezistente și își păstrează forma la curbare.
Panoul de încălzire/răcire REHAU prin pereți cu montare uscată este compus dintr-o placă de ipsos cu nuturi și dintr-o țeavă RAUTHERM S 10,1×1,2 mm preconfecționată, sub forma de meandra dublă, la distanță de pozare de 45 mm.
Se poate obține un grad mare de acoperire la nivelul suprafețelor de perete implicate, prin intermediul încălzirii active a suprafețelor, cu ajutorul a două elemente de perete de dimensiuni diferite. Domeniile inactive ale peretelui pot fi acoperite cu plăci de gips carton normale de grosime 15 mm. Este permisă și realizarea în straturi a peretelui datorită unghiului de 45° de la nivelul parților lungi ale elementelor peretelui .

Domenii de utilizare

Instalația REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată este prevăzută pentru realizarea straturilor de acoperire ale peretelui la interiorul clădirilor și permite totodată și montarea în planșeu.
Așa cum am mai spus, sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată poate fi utilizat în spațiile industriale, de locuit și în încăperile de birouri cu un grad de umezeala inexistent sau redus, nu se pretează pentru încăperi cu grad ridicat de umiditate cum ar fi grupurile sanitare, saunele sau bazinele de înot.

Confortul termic

La încălzirea prin sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată, pentru a crea un climat termic confortabil într-o încăpere, trebuie avută în vedere în timpul montării temperatura suprafeței elementelor de perete. Temperatura suprafeței peretelui nu trebuie să depășească +35º C.

Depozitarea
Se va avea în vedere capacitatea de susținere a planșeelor la depozitarea plăcilor în interiorul clădirilor. Un număr de 20 de elemente de dimensiune 2000×1250 mm, ale sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată, dispun de o greutate de circa 400 kg.
Toate componentele sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată și accesoriile acestuia trebuie protejate de acțiunea umezelii. Produsele fabricate din ipsos se vor depozita în spații uscate. Elementele sistemului REHAU de încălzire/ răcire prin perete cu montare uscată se vor depozita în același mod, de exemplu pe paleti sau pe grinzi de lemn la distanțe de circa 35 cm, pentru a se evita deformările și crăpăturile. Depozitarea necorespunzătoare conduce la deformări ce vor avea impact negativ asupra montajului.

Transportul

Se va evita transportul elementelor REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată cu tevile “în jos”.
Elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată se livrează pe paleti.
În șantier acestea vor fi transportate pe muchie sau cu un mijloc de transport corespunzător.

Etapele montajului
1. Se instalează rețeaua de țevi de racord
2. Se realizează subconstrucția
3. Se fixează elementele active în subconstrucție
4. Se realizează racordul elementelor de perete la țevile distribuitorului
5. Se spală instalația și se realizează probă de presiune
6. Se izolează complet țevile de distribuție și de racord
7. Se montează zonele de perete inactive
8. Se șpăcluiește peretele
9. Se tratează suprafața peretelui

Condiții climatice pentru construcție:

Nu se vor monta finisajele pe baza de ipsos în condițiile în care umiditatea relativă a aerului este mai mare de 80%. Experiența îndelungată în acest domeniu a arătat că condiția climaterică optimă pentru prelucrarea plăcilor de ipsos este la o temperatura a încăperii de +10°C și o umiditate relativă a aerului între 40% și 80%.

Se vor proteja elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată de influentă îndelungată a umezelii, după încheierea montajului. Din acest motiv este indicat să se aerisească corespunzător în interiorul clădirilor.
După montarea plăcilor se va evita impactul direct cu aer cald sau fierbinte asupra planșeului.

Șpăcluirea planșeului se va realiza după ce șapa s-a răcit, dacă șapa este din asfalt fierbinte. Încălzirea intensă într-un timp scurt a încăperilor pe timpul iernii va fi evitată, de asemenea, deoarece aceasta poate produce crăpături în perete datorită dilatării (apar astfel modificări în lungime). Lucrările de tencuire sau de turnare a sapei favorizează creșterea umidității aerului, de aceea în acest caz se va asigura o aerisire temeinică.

Realizarea subconstrucției

Sistemul REHAU de încălzire/răcire prin planșeu este
Prevăzut pentru montajul pe construcții metalice de lemn sau metal conform criteriilor DIN 18181.
Când se utilizeaaza pentru subconstrucții din lemn se folosesc profile din lemn (conform ÖNORM DIN 4074-1). Acestea trebuie să corespundă cel puțin clasei de sortare S10 și să fie prevăzute cu canturi ascuțite.

În momentul montării gradul de umiditate nu trebuie să depășească 20%. Nu este permisă tratarea cu mijloace de protecție a lemnului pe baza de uleiuri, conform DIN 68 800-3.
Pentru montarea pe perete, subconstrucția din lemn sau metal trebuie să respecte o distantă de sprijin (distanță de mijloc) de 31,3 cm, conform DIN 18181. Se va ține cont ca, la montarea pe perte, subconstrucția să fie paralelă cu cantul cel mai mare al elementelor de perete.
Încălzirea/răcirea în perete REHAU se potrivește și pentru montajul în plafon (tavan) .

La montarea în plafon, subconstrucția din lemn sau metal tebuie neapărat să intersecteze cantul cel mai mare al elementelor pe perete, conform DIN 18181. Subconstrucția trebuie să aibă o distantă a axelor la profilele de susținere de 40 cm. Dacă profilele de susținere sunt la trecerea prin perete paralele cu cantul cel mai lung al elementelor de perete, atunci acest lucru poate conduce la atârnarea elementelor de încălzire în perete în momentul funcționării instalației

Fixarea elementelor de perete

Se va executa montarea elementelor de perete de către un montator autorizat. Este indicat să se folosească un utilaj mecanic de ridicare pentru placi, pentru montarea sistemului de încălzire/răcire REHAU prin perete cu execuție uscată în planșeu.

Pentru fixarea sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată pe construcția metalică se utilizează numai șuruburile standard cu filet cu pas fin pentru construcții rapide (diametru de 3,9 mm, lungimea filetului 35 mm) prin introducerea acestora în perforațiile prevăzute pe partea vizibilă.

La montarea pe subconstructii de lemn vor fi utilizate numai șuruburi standard cu filet cu pas mare de lungime 35 mm pentru construcții rapide. Înșurubările în afară punctelor de prindere prevăzute pot conduce la o deteriorare a țevilor RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm. Montarea elementelor de perete se realizează dinspre partea vizibilă de carton accesibilă spre partea dinspre camera.

Elementele de tavan inactive

Vor fi căptușite elementele de tavan inactive cu un înveliș simplu, format din placi de ipsos-carton cu grosime de 15 mm.

Spălarea, umplerea și aerisirea

Spălarea va fi efectuată neapărat după montajul elementelor de perete active. se va efectua un proces de echilibrare hidrulica a fiecărei ramificații de conducta sau a circuitelor termice indiviuale, prin racordarea directă a acestora la un distribuitor, la încheierea timpului de umplere. Pentru îndepărtarea golurilor de aer formate, procedeul de aerisire se va efectua la un debit de minim 0,8 l/m corespunzător unei viteze de curgere 0,2 m/s.

Probă de presiune

După terminarea operațiunii de aerisire a sistemului se va efectua probă de presiune, care va fi execuata în conformitate cu protocolul REHAU de verificare a presiunii la sistemele de încălzire/răcire prin pardoseala. Se vor lua măsuri speciale în caz de îngheț, precum utilizarea unei instalații de încălzire pe durata construcției sau prin mijloace de prevenire a înghețului pentru a evită daune ale sistemului.
Aerisirea sistemului și probă de presiune sunt procedee obligatorii pentru punerea în funcțiune a sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată.

Bazele proiectării

Este necesară o coordonare din timp la montajul de specialitate al sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată, deoarece acesta presupune aprobarea proiectului de către un arhitect și un proiectant de specialitate. Eventuale elemente integrate în perete trebuie avute în vedere încă din faza de proiectare: cum ar fi tablouri sau tapete speciale, pentru a putea defini zonele active ale instalației de încălzire/răcire în perete cu montare uscată.

Randamentul de încălzire/răcire

Randamentele de încălzire, respectiv răcire ale sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată corespund valorilor din EN 14240 (pentru răcire) și EN 14037 (pentru încălzire). Valorile acestea sunt emise de către un institut abilitat și certificat în aceasta privință:
– Randament nominal de răcire conf. EN 14240;
– Randament de încălzire conf. EN 14037.

Legăturile hidraulice

Se pot utiliza următoarele tipuri de legături pentru sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată:
– Legătură individuală
– Legătură în serie
Pentru evitarea creării apei de condens la răcire, se va izola împotrivă difuziei de vapori.

Tehnică de reglare a temperaturii

Trebuie folosite sisteme individuale de reglare a temperaturii pentru fiecare încăpere, pentru o bună funcționare a sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată. În cazul răcirii, pentru a evită formarea apei de condens în încăperi, trebuie monitorizată temperatura punctului de condens.
Formarea aerului condensat la suprafață sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată poate conduce la denivelarea suprafeței plăcilor.

WhatsApp chat